Administrasjon

Jeppe Hansson er generalsekretær i Norges Fleridrettsforbund. 
Han er å treffe på mobil 928 09 008 eller på epost