Administrasjon

Christian Fredrik Grønli er generalsekretær i Norges Fleridrettsforbund. 
Han er å treffe på mobil 97 64 57 50 eller på epost