Personvern

Personvern

Her finner du informasjon og veiledninger som kan hjelpe klubben i arbeidet med personvernregler

General Data Protection Regulation (GDPR) er en forordning fra den Europeiske Union (EU), som trådte i kraft den 20.juli 2018.

-          Lov om behandling av personopplysninger      

På disse siden vil du finne informasjon, veiledere, maler mm. vedr. personvernregler.

Vi anbefaler å starte med å lese dokumentet «Gode vaner vedr. personopplysninger som du finner lenger ned.

-          Gode vaner vedr. personopplysninger

-          Personvernprinsippene

-          Grunnlag for behandling av personopplysninger (hjemmel)

-          Mal for personvernerklæring

-          Mal for IT-instruks

-          Sletteinstruks for personvernopplysninger