Dokumenter

Overordnede dokumenter

Handlingsplan 2021-2023

Barneidrett

Ungdomsidrett

Seksuell trakassering og overgrep

Norges Fleridrettsforbund samarbeider med Antidoping Norge om å tilby et rent, trygt og sunt treningsmiljø. For mer informasjon, se nederst på siden

Beredskapsplan for Norges Fleridrettsforbund - seksuell trakassering og overgrep

Disiplinær og sanksjonsreglement for Norges Fleridrettsforbund

Lover

Lov for Norges Fleridrettsforbund

Stiftelsesdokument

Stiftelsesdokument for Norges Fleridrettsforbund

Ting 2023 Saksdokumenter:

Protokoll Tinget -signert

Årsregnskap 2022

Revisors beretning 2022

Fullstendighetserklæring 2022

Styrets beretning 2022

Årsregnskap 2021

Revisors Beretning 2021

Fullstendighetserklæring 2021

Styrets beretning 2021

Kontrollkomiteens beretning 2021

Handlingsplan 2023-2025 

Foreløpig saksliste per 31.mars

Ting (ekstraordinært) 2021  Saksdokumenter:

Protokoll Ekstraordinært ting 28.oktober 2021

Saksliste Ekstraordninært ting

Ting 2021 Saksdokumenter:

Protokoll Tinget 2021

Saksliste Tinget 2021

Årsregnskap 2021

Årsregnskap 2020

Årsregnskap 2019

 

Protokoll Tinget 2019

Protokoll Tinget 2017

Protokoll Tinget 2015

Styreprotokoller

Tingperiode 2023 - 2025

 

Protokoll styremøte nr 01, 25.april 2023

Protokoll styremøte nr 02, 23.mai 2023

Protokoll styremøte nr 03, 6.juni 2023

Protokoll styremøte nr 04, 22.august 2023

Protokoll styremøte nr 05, 24.oktober 2023 

Protokoll styremøte nr 06, 12.desember 2023

Protokoll styremøte nr 07, 30.januar 2024

 

 

Tingperiode 2021-2023

Protokoll styremøte nr 01, 19.april 2021

Protokoll styremøte nr 02, 14. juni 2021

Protokoll styremøte nr 03, 15.september 2021

Protokoll styremøte nr 04, 12.oktober 2021

Protokoll styremøte nr 05, 30.november 2021

Protokoll styremøte nr 06, 1.februar 2022

Protokoll styremøte nr 7, 5.april 2022

Protokoll styremøte nr 8, 24.mai 2022

Protokoll styremøte nr 9, 13.september 2022

Protokoll styremøte nr 10, 18.oktober 2022

Protokoll styremøte nr 11, 6.desember 2022

Protokoll styremøte nr 12 24.januar 2023

Protokoll styremøte nr 13 21.mars 2023

Tingperiode 2019-2021

Protokoll styremøte nr 01, 08.mai 2019

Protokoll styremøte nr 02, 04.september 2019

Protokoll styremøte nr 03, 03.desember 2019

Protokoll styremøte nr 04, 14.desember 2019

Protokoll styremøte nr 05, 09.januar 2020

Protokoll styremøte nr 06, 27. mai 2020

Protokoll styremøte nr.07, 02.september 2020

Protokoll styremøte nr.08, 02.desember 2020

Protokoll styremøte nr.09, 11.januar 2021

Protokoll styremøte nr.10, 08. februar 2021

 

Tingperiode 2017-2019

Protokoll styremøte nr 11, 11. mars 2019

Protokoll styremøte nr 10, 21. januar 2019

Protokoll styremøte nr 09, 29. november 2018

Protokoll styremøte nr 08, 17. september 2018

Protokoll styremøte nr 07, 04. juni 2018

Protokoll styremøte nr 06, 16. april 2018

Protokoll styremøte nr 05, 29. januar 2018

Protokoll styremøte nr 04, 09. januar 2017

Protokoll styremøte nr 03, 12. desember 2017

Protokoll styremøte nr 02, 24. august 2017

Protokoll styremøte nr 01, 10. mai 2017

 

 

 

 

Antidoping

Norges Fleridrettsforbund samarbeider med Antidoping Norge om å tilby et rent, trygt og sunt treningsmiljø, og har igangsatt holdningsskapende og forebyggende arbeid knyttet til dette.

Norges Fleridrettsforbund er medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité og paralympiske komité. Som medlem av NIF har du mange rettigheter, men også noen plikter. En sentral plikt er å avstå fra bruk av dopingmidler. Som medlem hos oss må du derfor akseptere å bli innkalt til dopingkontroll, samt å avgi dopingprøve. Dette i henhold til NIFs dopingbestemmelser. Tester noen av våre medlemmer positivt på dopingkontroll, eller nekter å bli testet, vil de ble utestengt fra trening på alle våre lokaler. 

Mistenker du doping blant medlemmer, ber vi deg ta kontakt med Antidoping Norge på enten 800 50 200 eller dopingkontakten@antidoping.no Og du kan selvsagt være anonym. Les mer om dopingkontakten her.

Mer informasjon finner du på disse nettsidene:

www.antidoping.no
www.rentidrettslag.no
www.antidoping.no/regler/dopinglisten/
www.antidoping.no/regler/medisinsk-fritak-tue/

 

Norges Fleridrettsforbund er sertifisert som «Rent særforbund». Dette er et kvalitetsstempel for oss og gir oss også noen forpliktelser. 

Antidoping policy m/ handling- og beredskapsplan