Antidoping

Norges Fleridrettsforbund samarbeider med Antidoping Norge om å tilby et rent, trygt og sunt treningsmiljø, og har igangsatt holdningsskapende og forebyggende arbeid knyttet til dette.

Norges Fleridrettsforbund er medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité og paralympiske komité. Som medlem av NIF har du mange rettigheter, men også noen plikter. En sentral plikt er å avstå fra bruk av dopingmidler. Som medlem hos oss må du derfor akseptere å bli innkalt til dopingkontroll, samt å avgi dopingprøve. Dette i henhold til NIFs dopingbestemmelser. Tester noen av våre medlemmer positivt på dopingkontroll, eller nekter å bli testet, vil de ble utestengt fra trening på alle våre lokaler. 

Mistenker du doping blant medlemmer, ber vi deg ta kontakt med Antidoping Norge på enten 800 50 200 eller dopingkontakten@antidoping.no Og du kan selvsagt være anonym. Les mer om dopingkontakten her.

Mer informasjon finner du på disse nettsidene:

www.antidoping.no
www.rentidrettslag.no
www.antidoping.no/regler/dopinglisten/
www.antidoping.no/regler/medisinsk-fritak-tue/

 

Norges Fleridrettsforbund er sertifisert som «Rent særforbund». Dette er et kvalitetsstempel for oss og gir oss også noen forpliktelser. 

Antidoping policy m/ handling- og beredskapsplan