Om oss

Norges Fleridrettsforbund er et særforbund i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Norges Fleridrettsforbund ble stiftet 1. september 2007. Idrettene Boccia og Teppecurling, Petanque og Friskis&Svettis er alle egne seksjoner i forbundet. Forbundet har til sammen omkring 12 000 medlemmer fordelt på ca 130 lag.

Boccia og Teppecurling er idretter som egner seg spesielt godt for funksjonshemmede. Idrettsgrenene kan tilrettelegges slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan delta. Seksjon Boccia og Teppecurling har ca 1400 medlemmer med aktivitet i hele landet.

Petanque ble ved stiftelsen av forbundet i 2007 for første gang en del av norsk idrett. Miljøet teller nærmere 700 spillere over hele landet, men flest i østlandsområdet. Petanque spilles året rundt med jernkuler på grus, tross begrensede innendørsanlegg.

Friskis&Svettis har i dag 43 foreninger og nærmere 11 000 medlemmer, fra Kristiansand i sør til Hammerfest i nord. Friskis&Svettis er ikke konkurranseidrett, men har som mål om at hver enkelt skal oppleve bevegelsesglede, og å ha en god opplevelse av treningen. Målsettingen om at alle skal kunne finne en treningsform som passer for seg, er sterk og viktig. Friskis&Svettis har trening for folk i alle aldre og utgangspunkt.