Linker

Norges Fleridrettsforbund består av seksjonene Friskis&Svettis, Boccia og Teppecurling og Petanque. Klikk på den aktuelle linken nederst på siden for å komme inn på hver enkelt seksjon sin hjemmeside. 

Norges Fleridrettsforbund har gjennom NIF en samarbeidsavtale med Scandic Hotels, og vi oppfordrer klubber til å bruke deres hoteller til arrangementer, konferanser og overnatting.